Information för läkare om ImmunoCAP

ImmunoCAP blodtestning för allergi är ett värdefullt redskap för pediatriker och andra läkare inom primärvården, för att hjälpa till att fastställa eller utesluta allergi och på så sätt öka patientens välbefinnande. Det är ett kvantitativt in vitro-test som mäter allergenspecifikt IgE.

ImmunoCAP blodtest hjälper dig att öka antalet korrekta diagnoser

Anamnes och fysisk undersökning är centrala delar i diagnostiseringsprocessen, men att använda sig av enbart dessa metoder kan leda till osäkra diagnoser.

ImmunoCAP blodtest som ett komplement har visats öka antalet korrekta diagnoser:

  • Minskning av antalet patienter med osäker allergidiagnos från ~ 50 % till ~10 %
  • Ökning av antalet patienter diagnostiserade som icke-allergiska från ~10 % till ~ 50 %.

Många enstaka allergener kan bidra till symtom

Det är inte alltid tillräckligt att identifiera det uppenbara allergenet, t.ex. pollen under pollensäsongen:

  • Upp till 80 % av alla allergipatienter är polysensibiliserade, dvs. allergiska mot fler än ett allergen.
  • Den genomsnittliga primärvårdspatienten är sensibiliserad mot tre och ofta ännu fler allergener.


ImmunoCAP blodtest hjälper dig att identifiera de relevanta allergenerna så att du kan ge din patient rätt råd om vilka allergener som de bör undvika och på så sätt få patienten under symtomtröskeln.

Uppföljningstester håller reda på förändringar i allergin

Patientens allergiprofil kan ändras med tiden. Regelbunden ImmunoCAP-testning med relevanta inhalations- och födoämnesallergener kan tillsammans med anamnes ge information om hur, och om, patientföreskrifterna bör ändras:

  • Om patienten har "vuxit ur" någon eller några allergier och inte längre behöver undvika allergenet
  • Om nya allergier har utvecklats och nya råd om allergenundvikande behövs


Mer information om allergitestning med ImmunoCAP® finns på www.thermoscientific.com/phadia