Om ImmunoCAP®

ImmunoCAP är ett blodtest som mäter koncentrationen av immunoglobulin E (IgE), vilket är en indikator för allergisk sensibilisering. ImmunoCAP är ett laboratorietest som din läkare kan beställa. Ingen remiss till specialist behövs.

Med ImmunoCAP kan man testa för hundratals allergener, som ogräs, träd, pollen, mögel, livsmedel och djurmjäll — allt med bara ett blodprov som tas enkelt under ett besök hos din läkare. ImmunoCAP kan användas oberoende av ålder, eventuella hudförändringar, medicinering, symtom, sjukdomsaktivitet och graviditet.

Resultaten av ImmunoCAP-testet kan hjälpa din läkare att fastställa din eller ditt barns individuella allergiprofil. Din doktor kan sedan använda denna profil för att tillsammans med dig skapa en individanpassad behandlingsplan. Denna plan kan omfatta såväl medicinering som tips och råd för att hjälpa dig att minska exponeringen för de specifika faktorer som utlöser den allergiska reaktionen, till exempel rinit, astma, och matallergier. Din läkare kan testa för specifika allergiutlösande faktorer med hjälp av bara ett blodprov.

Det kliniska värdet av ImmunoCAP har visats i fler än 4 000 studier och testet har specifikt förespråkats för användning av primärvårdsläkare i riktlinjerna för det amerikanska NIH (National Institutes of Health) samt det brittiska NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence).