Om Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) är en världsledande aktör i vetenskapens tjänst. Vår mission är att göra det möjligt för våra kunder att bidra till en friskare, renare och säkrare värld. Vi har cirka 37 000 anställda och med intäkter på nära 11 miljarder dollar arbetar vi för kunder inom läkemedels- och bioteknikindustrin, sjukhus och klinisk-diagnostiska laboratorier, universitet, forskningsinstitutioner och statliga myndigheter samt även inom miljö- och processtyrningsindustrin. Vi skapar värde för våra nyckelintressenter med hjälp av två framstående varumärken, Thermo Scientific och Fisher Scientific som ger en unik kombination av kontinuerlig teknikutveckling och de mest bekväma inköpsalternativen. Våra produkter och tjänster hjälper till att accelerera vetenskapliga upptäckter och lösa analytiska utmaningar som varierar från komplex forskning till rutintestning och fältapplikationer. Besök www.thermofisher.com.

Phadia, världsledande företag inom allergi- och autoimmunitetsdiagnostik är nu Thermo Fisher Scientifics avdelning ImmunoDiagnostics. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta blodtestsystem för att hantera och stödja klinisk diagnostik. Mer information finns på www.thermoscientific.com/phadia.