Förstå dina symptom

Förutom  nysningar, klåda och snuva kan allergier ge många andra symtom som du kanske inte väntar dig, som magont, diarré och hosta. Det är viktigt att känna igen de typiska tecknen på allergier för att få en korrekt diagnos, rätt hjälp och bästa möjliga symptomlindring. Till vänster finns en lista över vanliga allergisymptom. Genom att begränsa kontakten för de utlösande faktorerna (allergener) som orsakar symptomen kan du förbättra ditt eller ditt barns välbefinnande.

Allergi – eller inte?

Liksom många människor kanske du tycker det är svårt att veta om dina eller ditt barns symptom beror på allergi eller inte. Kom ihåg att snuva, nästäppa eller andra symptom kanske inte alls orsakas av allergi. Det finns många andra faktorer, såsom irriterande ämnen, infektioner, skador eller missbildningar i näsan som också kan orsaka allergiliknande symtom. För att kunna behandla symptomen måste man först förstå den verkliga orsaken bakom dem, eftersom behandlingen är olika för olika tillstånd. Därför är det viktigt att bli allergitestad för att hjälpa din läkare att ställa rätt diagnos.