Astma

Astma definieras som ett ihållande väs-/pipljud vid andning, ofta tillsammans med andfåddhet och hosta, särskilt på natten och morgonen. Detta är den vanligaste kroniska sjukdomen bland små barn, och den beror ofta på allergi. Cirka 90 % av alla barn med astma har allergi. Om man identifierar och undviker de utlösande allergenerna kan man minska såväl symtomen som behovet av mediciner. Därför är det viktigt att ta reda på vilka specifika allergener som bidrar till dina eller ditt barns symtom.

Varför får jag symtom?

Astmasymtom förekommer vid allergenexponering, ansträngning, kall luft, torr luft och i samband med luftvägsinfektioner. Andra irriterande ämnen som starka dofter eller cigarrettrök kan också utlösa astmatiska reaktioner.

Typiska tecken

  • hosta
  • andfåddhet
  • väsande andning