Mag- och tarmbesvär

Matallergi kan orsaka magproblem som smärta, diarré och kräkningar hos så väl vuxna som barn ända från det första levnadsåret. Matallergi är ett växande och allvarligt hälsoproblem som drabbar både vuxna och barn. Idag vet vi att en rad olika livsmedel kan orsaka matallergi, och under de senaste 10-20 åren har förekomsten av matallergier ökat markant.

Varför får jag symtom?

Symtomen har nära samband med livsmedelsintaget. Men eftersom det kan finnas flera olika orsaker till problem i mage och tarm kan det vara svårt att ställa rätt diagnos. Det kan t.ex. röra sig om matallergi, glutenintolerans (celiaki) eller laktosintolerans.

Om du tror att du eller ditt barn har matallergi bör du inte försöka hantera problemet själv genom att utesluta livsmedel ur kosten innan du har fått en korrekt allergidiagnos. Det är viktigt att du går till doktorn och gör ett allergitest för att hjälpa din doktor ta reda på om symtomen faktiskt beror på matallergi eller inte, och för att identifiera exakt vad som utlöser dina symtom så att du vet vad du eller dit barn behöver undvika.

Typiska tecken

  • diarré
  • magont
  • illamående och kräkningar
  • viktnedgång