Nässelutslag (urticaria)

Nässelutslag (urticaria) är små, blekrosa upphöjningar som kliar, bränner eller svider. De kan förekomma enskilt eller i grupper var som helst på huden. Oftast försvinner utslagen inom några dagar till ett par veckor.

Varför får jag symtom?

Nässelutslag är mycket vanligt förekommande och de kan vara både allergiska eller icke-allergiska. Hos barn är det vanligare med nässelutslag på grund av allergi än hos vuxna. Symtomen minskar oftast om eventuella matallergier hålls under kontroll.

Förutom allergi mot olika livsmedel eller andra ämnen som läkemedel kan nässelutslag också orsakas av direkt fysisk stimulering som till exempel extrema temperaturer, vatten, sol och fysisk ansträngning. Virusinfektioner och stress kan också orsaka utbrott av nässelutslag. Om du tror att du eller ditt barn har matallergi kan ett allergitest hjälpa din doktor att identifiera exakt vad som utlöser den. Försök inte att hantera problemet själv genom att utesluta livsmedel från kosten.

Typiska tecken

  • nässelutslag (urticaria)
  • andra hudutslag