Ögoninflammation

Konjunktivit är en inflammation av ögats yttre skikt som kan uppstå på grund av exponering för allergener eller på grund av en vanlig förkylningsinfektion. Ögoninflammation eller konjunktivit förekommer ofta tillsammans med hösnuva (allergisk rinit).

Varför får jag symtom?

Ögoninflammation i samband med allergisk rinit (hösnuva) är ofta säsongsbunden och uppträder då under den årstid då det finns mest pollen i luften, men den kan också vara ihållande under hela året. Kom ihåg att ett eller flera av dessa symtom inte nödvändigtvis behöver betyda att du eller ditt barn har allergi.

Typiska tecken

  • klåda i ögonen, röda ögon, svullna ögonlock
  • tårande ögon